Appleton Township Cemetery
Minneola, Clark County, Kansas

 

Foster W. Smith

Back to Appleton Township Cemetery